Smetáky, smetáčky, košťata, lopatky

Smetáky, smetáčky, košťata, lopatky, koště čirokové ruční, lopatka bez gumy, lopatky na smetí, smetáčky s lopatkou, smeták s holí, smeták gumový.