Hmoždiny, vitrážky, žabky

Hmoždiny, vitrážky, žabky, běžec záclon, růžice skříňová párová, vitrážka 2 ks+4 skobičky, žabka béžová plast, žabka bílá kov, souprava záclonová, růžice skříňová půlená